Natuur voor iedereen

Met het project willen de organisaties de natuur toegankelijker maken voor mensen met een beperking. Voor ruim 4 miljoen Nederlanders is het bezoeken van natuurgebieden namelijk een lastige opgave. Zandpaden, klaphekjes of gebrekkige parkeerplaats vormen voor deze groep soms onneembare hindernissen, bijvoorbeeld door gebruik van een rollator, rolstoel of kinderwagen.

De doelstelling is binnen 2 jaar 40 natuurgebieden toegankelijk te maken voor iedereen. Deze natuurgebieden krijgen na de aanpassingen het stempel ‘Natuur voor iedereen’.