ZonMw

Het beweegt

Beleidsplan ZonMw 2016-2020. De zorg verandert en ZonMw gaat deel uitmaken van NWO. Welke koers gaat ZonMw de komende jaren varen?

De patronen/motieven op het omslag en de titelpagina’s zijn gemaakt uit onderdelen van het ZonMw logo. Deze designs lijken optisch te bewegen en illustreren voor mij de veranderingen op de diverse terreinen.

Het document bevat info-graphics die onder andere de toekomstige bedrijfsstructuur van ZonMw weergeven.

Het is uitgegeven in hardcopy en als interactieve pdf.

Bekijk totale boek >