Nooit zo geweten. Nooit zo gemeten.

Kijken vanuit twee perspectieven

Een boek uitgegevn door ZonMw en Disability Studies.

Tekst en concept Cecile Vossen. Fotografie Ringel Goslinga.