De mens centraal

In dit ZonMw-signalement staat beschreven wat zingeving en spiritualiteit kunnen betekenen in de gezondheidszorg van nu. In de palliatieve zorg al belangrijke aspecten, in de reguliere zorg kunnen zingeving en spiritualiteit ook van grote waarde zijn. Zowel voor patiënt als verpleegkundige en arts. Een lijvig rapport dat door fotografie en kleurgebruik een toegankelijk en inspirerend boek is geworden.

Bekijk totale boek >