Een boek kun je voelen

Waarom ik graag boeken ontwerp? Een boek is tastbaar, je hebt iets in handen, iets met gewicht, een textuur, en soms zelfs geur. Een boek heeft een heldere structuur, van voor naar achter of anders om. Typografie en vormgeving, kleur of juist functioneel wit, illustreren en/of beeldredactie, keuze van papier en wijze van binden, al die facetten maken het ontwerpen zo boeiend.

Inspirerend boek

Heldere tekst en veel illustraties maken het moeilijke thema ‘veranderingen in de jeugdzorg’ inzichtelijk.