Sectorplan Cultuur

Logo en folder ontworpen voor Sectorplan Cultuur waarin werkgevers-, werknemersorganisaties en sociale fondsen in de cultuursector de handen ineen hebben geslagen om werkgelegenheid te behouden en bestaand personeel duurzaam inzetbaar te maken, ook buiten de sector.